8 Artist Management

Experiències

8 Artist Management

Creació mitjançant WordPress del web corporatiu de 8 Artist Management i que fonamentalment està fet pensant en el portafoli dels artistes que representa a través dels seus projectes fotogràfics i de vídeo. El projecte també inclou el redisseny del logotip, definint una imatge corporativa global.

8 artist management

8 Artist Management és una agència que representa fotògrafs, videogràfics i estilistes a nivell nacional i internacional. Anteriorment disposaven d’un web amb problemes d’adaptació als nous formats de WordPress, així que aprofitant un canvi evolutiu dins el si de la pròpia empresa es va aprofitar per fer un nou web, amb una estructura que admetés nous artistes i amb facilitat per introduir de forma contínua seus projectes.

El nou web es va plantejar amb una arquitectura que pogués agrupar els artistes en categories segons la seva especialitat i que cada un d’ells tingués una pàgina individual amb projectes en format fitxa.

Pel disseny es va escollir un estil molt senzill ja que el web estava destinat a tenir molta informació gràfica derivada dels portafolis de clients. Un dels principals aspectes gràfics que es van tenir en compte va ser el joc en l’interlineat dels títols, ja que es va ajustar perquè les línies dels textos quedessin unides tot formant una unitat gràfica a mode de logotip amb el nom de cadascun dels artistes.

També es va redissenyar el logotip, amb un cos de lletra més fi i amb més separació entre les lletres. D’aquesta manera es va aconseguir més coherència amb el disseny global del web.

8 artist management
8 artist management
8 artist management

Projectes similars