Web Progetic i Solgetic

Experiències

Web Progetic i Solgetic

Disseny d’imatge corporativa i creació dels llocs web de Progetic i Solgetic, dues empreses germanes especialitzades en oferir serveis d’enginyeria i consultoria per a la construcció d’edificis sostenibles. Per aquest motiu vàrem treballar fent referència als tres pilars de la sostenibilitat: el social, l’econòmic i l’ecològic.

Progetic - Ideamatic

Progetic i Solgetic són dues empreses germanes d’enginyeria i consultoria en edificis saludables. Ha estat un projecte integral on vam començar renovant la imatge corporativa, el logotip i imatge global, i com a segona fase vam desenvolupar els webs a partir d’aquesta nova imatge.

Són webs corporatius on principalment es mostren tots els seus projectes, i estan en creixement perquè actualment s’hi està desenvolupant un apartat de formació de cursos online.

Pantalla Progetic - Ideamatic
Progetic - Ideamatic
Solgetic - Ideamatic
Pantallas Progetic - Ideamatic

Projectes similars

Webs pel Gremi de Floristes

Experiències

Webs pel Gremi de Floristes

Plantilles i desenvolupament de pàgines web pel el Gremi de Floristes de Catalunya

Gremi Floristes webs - Ideamatic

El Gremi de Floristes de Catalunya ens encarregà el projecte de desenvolupament de plantilles de WordPress amb o sense botiga online per tal que els seus associats puguin digitalitzar llurs floristeries de manera fàcil i senzilla.

Sobre les plantilles realitzades inicialment, es porta a terme una personalització en funció de la imatge de la floristeria per tal d’adaptar-la a l’estil de cada botiga. La botiga online s’ha personalitzat per al tipus de producte que venen, pensant no només en l’usuari final, sinó també en la floristeria, per tal que el procés de venda els resulti senzill.

Pantalla Gremi Floristes - Ideamatic

webs Gremi floristes - Ideamatic

Pantallas webs gremi floristes - Ideamatic

Projectes similars

World Allergy Organization

Experiències

World Allergy Organization

World Allergy Organization, redisseny d’il·lustracions i infografia.

World Allergy Organization

Disseny d’una sèrie d’il·lustracions i infografies per a una guia mèdica sobre les al·lèrgies per a la World Allergy Organization.

Se’ns presentà l’oportunitat de realitzar el redisseny de cinc il·lustracions d’una guia mèdica sobre al·lèrgies. Es tractava de tornar a dissenyar els diagrames amb dibuixos nous i una estètica més senzilla i neta que pogués millorar-ne la lectura del contingut per part de l’usuari.

Ha estat un projecte molt interessant, ja que a partir de figures molt senzilles calia entendre diferents simptomatologies i accions. Es reestructurà també el flux d’informació per a què se’n pogués entendre millor el contingut.

World Allergy Organization

World Allergy Organization

World Allergy Organization

World Allergy Organization

Projectes similars

Festival de Cinema Jueu

Experiències

Festival de Cinema Jueu

Web del Festival de Cinema Jueu.

Festival de Cinema Jueu

El Festival de Cinema Jueu és una iniciativa destinada a donar a conèixer la interculturalitat del poble jueu, a ubicar la cultura jueva a l’agenda cultural de la ciutat i a fomentar les produccions locals de temàtica jueva.

Sortíem d’un web antic en WordPress que estava donant molts problemes a l’hora d’actualitzar-ne el contingut, de manera que per a l’edició del festival del 2019 es va decidir crear un web nou, també en WordPress, que a més a més modernitzés la seva imatge web.

El disseny s’ha realitzat amb blocs de continguts senzills on es dona força importància a la tipografia, amb un ús molt restringit del color per a que es pugui adaptar bé, any rere any, a la imatge general de cada edició. La cerca per dies de les pel·lícules del festival fa molt senzill consultar-ne la cartellera.

Web Festival de Cinema Jueu

Web Festival de Cinema Jueu

Web responsive Festival de Cinema Jueu

Projectes similars

ITMA Barcelona 2019

Experiències

ITMA Barcelona 2019

Imatge gràfica, web i elements promocionals per a l’ITMA Barcelona 2019.

ITMA Barcelona 2019

Creació de la imatge gràfica, del web i d’elements promocionals d’ AMEC-AMTEX amb motiu de la fira internacional de maquinària tèxtil ITMA que es va celebrar a Barcelona.

El 2017 s’inicià la nostra col·laboració amb l’Associació espanyola de fabricants de maquinària tèxtil (AMEC-AMTEX), amb la realització de projectes promocionals relacionats amb diferents esdeveniments arreu del món organitzats conjuntament per les principals associacions de la indústria tèxtil europea.

El 2019 AMEC-AMTEX ens encarregà el projecte més ambiciós fins al moment: el disseny de la imatge gràfica per representar l’ AMTEX a la fira de maquinària tèxtil ITMA. Se’ns va demanar plasmar els valors principals que personifiquen les empreses que formen part de l’associació: innovació, sostenibilitat, flexibilitat i servei.

La primera de les tasques de l’encàrrec fou el disseny del web de l’esdeveniment per promoure la presència de l’ AMTEX a la fira. A partir dels seus requeriments funcionals es va construir amb WordPress. El web es realitza a mida i seguint la línia d’imatge gràfica que prèviament havíem dissenyat. El web també està pensat per a que serveixi de plataforma per a futurs esdeveniments.

Web ITMA Barcelona 2019

Web ITMA Barcelona 2019

Web responsive ITMA Barcelona 2019

También se realizaron intervenciones específicas para la feria como un folleto en forma de pantonera desde donde los usuarios podían consultar a modo de fichas las distintas empresas del evento, junto a su ubicación en el recinto.

Fullet ITMA Barcelona 2019

Fullet ITMA Barcelona 2019

Pantonera ITMA Barcelona 2019

Siguiendo la misma línea gráfica creada se realizaron también banderolas con distintos formatos y el diseño de tubos contenedores para el merchandising.

Banderola ITMA Barcelona 2019

Tub contenidor ITMA Barcelona 2019

Projectes similars

Chuchy Hot Dogs

Experiències

Chuchy Hot Dogs

Web per a l’empresa de Street food Chuchy Hot Dogs.

Chuchy Hot Dogs

Creació del lloc web d’aquesta empresa de street food que treballa amb proveïdors i matèries primeres de primera qualitat, trets fonamentals que calia transmetre amb el disseny del web.

El web de Chuchy Hot Dogs es plantejà com a una OnePage, és a dir, un web on tota la informació està continguda en una sola pàgina, perquè pel client era molt important tenir una bona carta de presentació on des d’una sola pàgina es pogués consultar tota la informació de l’empresa.

El client disposava de fotos de gran qualitat, de manera que es va poder aprofitar tot el seu potencial per crear un web molt gràfic, amb imatges a mida gran sobre les quals es van disposar missatges de textos de cadascun dels apartats. L’objectiu era que el web fos molt directe i que reflectís la qualitat del producte.

Chuchy Hot Dogs

Onpage Chuchy Hot Dogs

Web responsive Chuchy Hot Dogs

Projectes similars

Pampliega & Associats

Experiències

Pampliega & Associats

Web de Pampliega & Associats, empresa de comunicació estratègica.

Pampliega & Associats

Pampliega & Associats és una empresa de comunicació estratègica, reputació i gestió de crisi d’Andorra. Se’ls realitzà un web que transmetés els seus valors i objectius, reforçant el seu posicionament de marca per consolidar amb seriositat i sensibilitat els serveis que oferia als seus clients.

El disseny és minimalista, sobre imatges d’elements arquitectònics que transmeten solidesa i simplicitat.

Al web hem utilitzat directament la maquetació en Gutenberg del WordPress com a aposta de futur, tot aconseguint facilitat d’actualització de continguts per part del client i rapidesa d’execució i simplificació per part nostra.

Web Pampliega & Associats

Web Pampliega & Associats

Web responsive Pampliega & Associats

Projectes similars

Dragonfly Render

Experiències

Dragonfly Render

Web Dragonfly Render, empresa de renders en 3D.

Dragon-fly Render

Disseny de logotip i creació del web Dragonfly Renders, empresa de renders en 3D. El web és eminentment visual i s’hi exposen les feines realitzades com a exemple de tots els serveis que poden portar a terme.

Dragonfly Render és una empresa de nova creació que necessitava una imatge que després es pogués aplicar als diferents suports i un web en format portafoli on ensenyar els projectes realitzats. Com que es tracta de projectes de renders arquitectònics, s’optà per imatges de gran format on es poguessin veure bé els detalls.

Al disseny en general utilitzem els espais blancs amb mínimes caixes de textos per tal que les imatges hi siguin protagonistes. L’arquitectura del web és senzilla, de manera que els serveis estan al menú de primer nivell per a poder accedir-hi ràpidament.

Web Dragon-fly Render

Web Dragon-fly Render

Web responsive Dragon-fly Render

Projectes similars

Monday Happy Monday

Experiències

Monday Happy Monday

Definició d’una estratègia de continguts web alineada amb els nous objectius d’aquesta empresa de Design Thinking. Elaboració de textos, disseny i creació del nou web.

Monday Happy Monday web

Quan vàrem rebre l’encàrrec de Monday Happy Monday, el seu web presentava problemes i evidents oportunitats de millora. D’una banda partíem d’un disseny antiquat, però el problema principal estava en que els serveis i objectius de l’empresa havien evolucionat amb els anys i no es veien reflectits al seu web, cosa que podia esbiaixar el seu posicionament SEO i no dirigir-se al públic adequat.

Per tant, abans de res calia dissenyar una estratègia per tal d’identificar continguts i elaborar un content plan alineat amb els objectius del web.

Un cop identificades les paraules clau, també vàrem elaborar els principals microcontinguts del web i els textos per a les pàgines finals de cadascun dels serveis.

Monday Happy Monday web

Monday Happy Monday web

Previ al disseny vam elaborar els prototips o wireframes, propostes d’estructura i distribució de la informació per pàgina amb el tipus de recursos que necessitarem.

Aquestes propostes sense disseny ni contingut permeten que el nou web estigui fet pensant en l’estratègia global, reforçant els itineraris d’informació que més interessin i que ens apropin a la consecució dels seus objectius:

Monday Happy Monday wireframes

Monday Happy Monday responsive

Projectes similars

PDA Bullying

Experiències

PDA Bullying

Disseny i desenvolupament PDA Bulling.

PDA Bullying

Disseny i desenvolupament totalment a mida d’un web que permetrà el seu creixement futur sense problemes. El projecte de PDA Bullying  necessitava un espai digital fet a mida perquè en el seu cas les eines estàndard no són suficientment personalitzables i n’impedeixen el creixement digital.

Sortíem d’un WordPress que ja els creava problemes degut a això, de manera que sobre el nostre CRM Idealab vam desenvolupar tot el seu web de manera que fos possible afegir

Web PDA Bullying

Web PDA Bullying

Wireframes de el projecte.

Wireframes Web PDA Bullying

Web Responsive PDA Bullying

Projectes similars