Circular Bioeconomy Alliance

Experiències

Circular Bioeconomy Alliance

Projecte web realitzat per a l’European Forest Institute en què es promou la Bioeconomia Circular basada en els ecosistemes saludables, biodiversos i resilients dels boscos.

Circular Bioeconomy Alliance

Per al disseny del web partim del manual d’imatge corporativa proporcionat prèviament per EFI, i al que afegim nous elements gràfics per afegir una major riquesa visual i icones específiques per explicar alguns apartats.

Es tracta d´un disseny molt net, amb elements circulars al llarg de tota la web per potenciar la idea principal de l’organització, i amb figures que es connecten mitjançant línies per enfortir el concepte d’unió. Tot convida a una lectura clara del contingut.

La paleta de color i la tipografia utilitzades en el disseny i adaptades als diferents elements del web són les requerides al manual d’imatge corporativa.

Circular Bioeconomy Alliance

Tot el material gràfic creat actualment per EFI (fulletons, etc.) s’està dissenyant seguint la mateixa línia gràfica de la web.

Projectes similars