Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Experiències

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Actualització global del web PEMB: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per modernitzar-ne l’aspecte i acostar-lo a les necessitats actuals.

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Creació del nou web pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, destinat a actualitzar-ne la imatge, a facilitar-ne el funcionament i a reforçar digitalment els principals projectes de la institució.

El nou web també és una eina feta a mida, àgil i escalable, amb espais específics per a destacar-hi els projectes més significatius del PEMB.

Web Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Web Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
Web responsive Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Projectes similars