Càritas Andorrana

Experiències

Càritas Andorrana

Creació del lloc web i del sistema de donacions en línia de Càritas Andorrana, institució de l’Església Catòlica que té com a objectiu ajudar i acompanyar les persones més desafavorides.

Càritas Andorrana

El projecte per al disseny i desenvolupament web de Càritas Andorrana arriba de la mà de Pampliega & Associats, que prèviament van crear l’estructura i els continguts. El web anterior era molt antic, no s’havia actualitzat des de feia molts anys i no seguia les pautes actuals dels webs de Càritas ni molts dels estàndards web actuals.

Com que no disposem d’un document corporatiu, prenem com a referència els webs de Càritas a nivell d’Espanya, analitzant colors, tipografia i elements gràfics que poguessin ser útils a l’hora de fer el disseny de la nova web. Un cop tenim el nostre propi estudi de la línia gràfica, dissenyem la interfície d’usuari de les diferents pàgines. Bàsicament és una composició molt estructurada de blocs de fotografies i colors plans amb grans espais en blanc i titulars grans perquè es pugui llegir bé el missatge.

Càritas Andorrana

Desenvolupem també el sistema de donació online, element essencial per a la institució ja que es tracta una forma de col·laboració directa amb l’usuari i que els facilita tota la gestió offline. Es potencia també la presentació dels serveis, amb crides constants a l’acció per a la petició d’ajuda o informació.

Projectes similars

Circular Bioeconomy Alliance

Experiències

Circular Bioeconomy Alliance

Proyecto web realizado para el European Forest Institute en el que se promueve la Bioeconomía Circular basada en los ecosistemas saludables, biodiversos y resilientes de los bosques.

Circular Bioeconomy Alliance

Para el diseño de la web partimos del manual de imagen corporativa proporcionado por EFI, y al que añadimos nuevos elementos gráficos para darle mayor riqueza visual e iconos específicos para explicar algunos apartados.

Se trata de un diseño muy limpio, con elementos circulares a lo largo de toda la web para potenciar la idea principal de la organización, y con figuras que se conectan mediante líneas para fortalecer el concepto de unión. Todo invita a una lectura clara del contenido.

La paleta de color y la tipografía utilizadas en el diseño y adaptadas a los distintos elementos web son las requeridas en el manual de imagen corporativa.

Circular Bioeconomy Alliance

Todo el material gráfico creado actualmente por EFI (folletos, etc.) se está diseñando siguiendo la misma línea gráfica de la web.

Proyectos similares

Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ)

Experiències

Associació Catalana de Professionals de Joventut

Creació del nou web de l’ACPJ, associació que defensa i promou la regularització i els drets de les persones professionals de joventut.

Associació Catalana de Professionals de Joventut

El 2018 comença la nostra col·laboració amb l’Associació, primer per realitzar tasques de manteniment al seu antic web. Finalment el 2021 se’ns encarrega la creació del nou web, en part coincidint amb el llançament de la seva nova identitat corporativa.

El web antic presentava diversos problemes, en gran part per la seva antiguitat. El primer i el més visible era el disseny, molt antiquat. Un altre problema era la poca claredat, el desordre i la dispersió dels diferents continguts que feia que, per exemple, no quedessin ben definits els projectes propis de l’entitat, les diferents categories de notícia, o fins i tot els àmbits d’actuació de l’Associació.

Associació Catalana de Professionals de Joventut

L’objectiu del nou web és, d’una banda, adaptar-se a la nova identitat corporativa i acabar de consolidar una imatge de marca sòlida gràcies a un disseny modern, i de l’altra endreçar tota la informació gràcies a un estudi previ arquitectura de la informació, jerarquitzant i englobant els continguts per fer-los fàcilment accessibles als visitants.

El nou web també soluciona una mancança de l’anterior tot mostrant de forma molt més visible les crides a l’acció per aconseguir nous associats i facilitant-ne el registre a través del web.

Associació Catalana de Professionals de Joventut

Projectes similars

Atelier de Chronométrie

Experiències

Atelier de Chronométrie

Disseny i desenvolupament del lloc web d’Atelier de Chronométrie, empresa de Barcelona nascuda l’any 2014 i dedicada a la fabricació de rellotges artesanals d’alta gamma i inspirats en el passat mitjançant processos completament manuals i tradicionals.

Atelier de Chronométrie

La nostra relació amb Atelier de Chronométrie comença ja fa alguns anys amb a la realització el lloc web de Mimandcrocket, empresa especialitzada en la fabricació de rellotges d’estil vintage. Aquesta relació de llarga durada ens permet conèixer bé tant els seus productes com la seva manera de treballar.

El web d’Atelier es dissenya buscant més simplicitat en el missatge i una nova arquitectura que permetés que les noves pàgines per als futurs rellotges es creessin de forma més flexible i sense estar lligades a un disseny fix.

El client ens va proporcionar imatges d’alta qualitat, cosa que ens va facilitar plantejar un web on la fotografia fos la gran protagonista i on els rellotges destaquessin en cada detall. També destaquem les fotografies dels processos de treball, on es pot observar la forma tan delicada i precisa amb què treballen.

Atelier de Chronométrie

Gràcies a les fotografies amb fons foscos ens decantem per un disseny amb fons negre i el text en blanc. Les fotografies a mode de caixes van encaixant entre si amb blocs de text en gris i blanc, com si es tractés d’engranatge. El moviment dels elements a mesura que ens desplacem verticalment també ajuda a donar la sensació que tot es va formant mentre anem visualitzant el contingut.

La imatge global del web queda justificada mitjançant l’ús de fotografies de gran format i excel·lent qualitat, textos grans i la paleta de colors, ja que es buscava transmetre exclusivitat, luxe i detall per les coses ben fetes.

Projectes similars

Grupo Humact

Experiències

Grupo Humact

Disseny i creació de la pàgina web del Grupo Humact, una consultoria de recursos humans que té la necessitat de crear la seva pàgina web.

Grupo Humact

Grupo Humact no disposava d’un web previ i tot es crea des de zero: arquitectura de la informació, wireframes, disseny i continguts. De l’única cosa que disposem és del seu logotip. A partir d’aquí desenvolupem una arquitectura de continguts per dividir de manera clara i sense possibilitat de confusió la gran quantitat de serveis de què disposen, sobretot a nivell formatiu.

El disseny està basat en un fons blanc i els colors corporatius del logotip, blau i verd, aplicats en una gamma alegre i vibrant. Ens basem en la idea del logotip, de tres formes circulars que s’entrellacen entre si. Les fotografies estan retallades amb formes circulars, com ara finestres que s’obren en diferents punts d’una mateixa foto i només es poden veure les parts que ens interessessin. Les línies, en tons suaus i amb transparències, destaquen també com a elements gràfics, que divideixen i ens condueixen a les diferents seccions d’una mateixa pàgina, sempre jugant amb línies que sobrepassen els blocs de colors, en horitzontal i vertical, creant una reixeta on es disposa el contingut.

Grupo Humact

El web està en continu canvi i creixement, reflex de la pròpia empresa, amb enllaços a ofertes de feina i un campus de formació.

Projectes similars

QSL Serveis Culturals

Experiències

QSL Serveis Culturals

Disseny i desenvolupament de el nou lloc web de QSL dins el marc de la renovació de la imatge corporativa d’aquesta organització nascuda l’any 1995 i que gestiona projectes de servei públic des de les àrees de la cultura, l’educació i la participació.

QSL Serveis Culturals

El projecte és la culminació d’una relació iniciada anys enrere amb el disseny de la nova identitat corporativa de QSL.

Partim d’un web amb múltiples mancances, ja que presentava un disseny molt antiquat, no era responsive, i a nivell SEO no estava ben posicionada: no disposava de metaetiquetes, els seus continguts eren indexables, i malgrat tractar-se d’una entitat important la web gairebé no tenia presència en els resultats de cerca de Google.

La nostra tasca principal va ser la de crear un web mitjançant WordPress que solucionés els problemes anteriorment esmentats, que s’adaptés a la perfecció a la nova identitat corporativa de l’organització, i sobretot que mostrés de forma senzilla i intuïtiva tot el seu ventall d’àmbits de treball, els serveis que ofereix, i finalment els projectes més destacats duts a terme dins de cada àmbit o servei.

QSL Serveis Culturals

Com fem habitualment en aquest tipus de projectes per apropar-nos de manera efectiva a la consecució dels seus objectius, estructurem la creació del web en una sèrie de fases consecutives de treball que comença amb l’anàlisi, la definició estratègica i el prototipat del web.

Els prototips o wireframes són propostes d’estructura i distribució de la informació previs a el disseny que permeten que el web es faci primer pensant en l’estratègia global, la jerarquia de continguts i els itineraris d’informació.

QSL Serveis Culturals

De la definició estratègica i el prototipat sorgeix un disseny personalitzat i genuí que s’adapta perfectament a la nova imatge corporativa i en la qual s’emfatitzen les àrees que QSL vol destacar: novetats i actualitat, àmbits de treball, serveis i projectes realitzats.

QSL Serveis Culturals

Per a l’apartat de Serveis es dissenya, a més, un set d’il·lustracions que dota el web d’una personalitat encara més gran i que difícilment s’hagués pogut aconseguir de la mateixa manera mitjançant fotografies de recurs.

QSL Serveis Culturals

QSL Serveis Culturals

QSL Serveis Culturals

QSL Serveis Culturals

QSL Serveis Culturals

QSL Serveis Culturals

QSL Serveis Culturals

Projectes similars

8 Artist Management

Experiències

8 Artist Management

Creació mitjançant WordPress del web corporatiu de 8 Artist Management i que fonamentalment està fet pensant en el portafoli dels artistes que representa a través dels seus projectes fotogràfics i de vídeo. El projecte també inclou el redisseny del logotip, definint una imatge corporativa global.

8 artist management

8 Artist Management és una agència que representa fotògrafs, videogràfics i estilistes a nivell nacional i internacional. Anteriorment disposaven d’un web amb problemes d’adaptació als nous formats de WordPress, així que aprofitant un canvi evolutiu dins el si de la pròpia empresa es va aprofitar per fer un nou web, amb una estructura que admetés nous artistes i amb facilitat per introduir de forma contínua seus projectes.

El nou web es va plantejar amb una arquitectura que pogués agrupar els artistes en categories segons la seva especialitat i que cada un d’ells tingués una pàgina individual amb projectes en format fitxa.

Pel disseny es va escollir un estil molt senzill ja que el web estava destinat a tenir molta informació gràfica derivada dels portafolis de clients. Un dels principals aspectes gràfics que es van tenir en compte va ser el joc en l’interlineat dels títols, ja que es va ajustar perquè les línies dels textos quedessin unides tot formant una unitat gràfica a mode de logotip amb el nom de cadascun dels artistes.

També es va redissenyar el logotip, amb un cos de lletra més fi i amb més separació entre les lletres. D’aquesta manera es va aconseguir més coherència amb el disseny global del web.

8 artist management

8 artist management

8 artist management

Projectes similars

eUniv, Universitat Europea

Experiències

eUniv, Universitat Europea

Disseny i desenvolupament mitjançant WordPress del web de la Universitat Europea (eUniv). L’objectiu del projecte és el de donar major visibilitat a aquesta universitat en línia, ajudant a mostrar de forma estructurada tota la informació formativa que ofereix.

eUniv, Univesitat Europea

El projecte del web d’eUniv es va iniciar pensant que havia de ser una plataforma que els permetés créixer i que havia de mostrar tot un seguit de continguts que havien reestructurat a partir del seu antic web, i en la qual es destaqués el model organitzatiu de la Universitat i tota la seva oferta formativa.

Sobre aquest contingut vàrem desplegar un disseny amb visió de futur, totalment flexible per mostrar nou contingut o canviar la importància de certs apartats a mida que el projecte anés avançant.

Pantalla web de eUniv, Univesitat Europea

Se’ns van proporcionar unes pautes de disseny corporatiu que havíem de plasmar, com la iconografia de la formació o les lletres capitulars.

Sobre això es van desenvolupar els altres elements gràfics: fons amb línies i punts, elements amb vores arrodonides, gamma de color, etc.

Página principal de eUniv, Univesitat Europea

A la secció de formació el client necessitava una gamma cromàtica individual per a cada àmbit i una il·lustració també especialment creada per a cada sector. Així que es va triar un tractament gràfic diferent per a cada dibuix i com a fil conductor comú els tres rectangles verticals de base que pertanyerien a la progressió dels estudis: Bachelor, Màster i Doctorat.

Aquestes formes canvien de color segons el tipus de formació. Per a les il·lustracions es van utilitzar tant el dibuix vectorial, com el llapis, retoladors o l’aquarel·la.

Ilustración web eUniv

Ilustración web eUniv

Ilustración web eUniv

Ilustración web eUniv

Ilustración web eUniv

Pantallas web de eUniv, Univesitat Europea

Projectes similars

23:45 Arquitectes

Experiències

23:45 Arquitectes

Auditoria SEO i anàlisi estratègica, creació de continguts, disseny i desenvolupament del web mitjançant WordPress de l’estudi d’arquitectura de Barcelona 23:45 Arquitectes. Dos dels reptes van ser modernitzar el disseny i millorar el posicionament del web per atraure més trànsit de qualitat.

2345 Arquitectes web

Quan se’ns va proposar la renovació del web de l’estudi teníem diversos reptes, ja que el web presentava mancances importants: disseny antiquat i no 100% responsive, pàgines gairebé sense continguts de text i un URL sense cap paraula clau, fets que perjudicaven considerablement el seu posicionament.

Un altre dels reptes del nou web era aconseguir un trànsit de qualitat per apropar més l’estudi a el tipus de client desitjat.

2345 Arquitectes web

Vam començar per l’auditoria SEO per identificar primer de tot els problemes que s’havien de solucionar i calia evitar repetir. Vam identificar els objectius del web i els segments de cerca als quals volíem arribar.

Vam analitzar el seu posicionament, la seva competència, les paraules clau, vam preparar el SEO on page de cadascuna de les pàgines, etc. L’informe va servir també per definir l’arbre de continguts que tindria el web abans de la seva consecució:

2345 Arquitectes informe SEO

2345 Arquitectes web

Prèviament a el disseny vam elaborar els prototips o wireframes, propostes d’estructura i distribució de la informació per pàgina amb el tipus de recursos que faran falta.

Aquestes propostes sense disseny ni contingut permeten que el nou web estigui fet pensant en l’estratègia global, reforçant els itineraris d’informació que més interessin i que ens acostin a la consecució dels seus objectius.

2345 Arquitectes responsive

Projectes similars

Florcare, botiga online

Experiències

Florcare, botiga online

Creació del web amb botiga online mitjançant WordPress i WooCommerce de Florcare, projecte d’economia social i ecològica a través de la venda de plantes i productes sostenibles. Vàrem crear un conjunt d’il·lustracions per ajudar a donar encara més personalitat al disseny del web.

Florcare - Ideamatic

Florcare és un projecte d’economia social i ecològica i un espai de venda de plantes i productes sostenibles. Es creà per a ells un web amb WordPress amb Botiga online de disseny totalment personalitzat.

Les il·lustracions que hem elaborat es fonamenten en un estil tipus còmic, amb plantes transformades en superherois.

La idea és que no només és un botiga més de plantes, sinó que aporta un benefici social als nois en risc d’exclusió que les cultiven i venen. D’aquesta manera el comprador se sent amb el poder de canviar la situació d’aquests nois.

Pantalla Florcare - Ideamatic

Florecare - Ideamatic

Pantallas Florecare - Ideamatic

Projectes similars