QSL Serveis Culturals

Experiències

QSL Serveis Culturals

Disseny i desenvolupament de el nou lloc web de QSL dins el marc de la renovació de la imatge corporativa d’aquesta organització nascuda l’any 1995 i que gestiona projectes de servei públic des de les àrees de la cultura, l’educació i la participació.

QSL Serveis Culturals

El projecte és la culminació d’una relació iniciada anys enrere amb el disseny de la nova identitat corporativa de QSL.

Partim d’un web amb múltiples mancances, ja que presentava un disseny molt antiquat, no era responsive, i a nivell SEO no estava ben posicionada: no disposava de metaetiquetes, els seus continguts eren indexables, i malgrat tractar-se d’una entitat important la web gairebé no tenia presència en els resultats de cerca de Google.

La nostra tasca principal va ser la de crear un web mitjançant WordPress que solucionés els problemes anteriorment esmentats, que s’adaptés a la perfecció a la nova identitat corporativa de l’organització, i sobretot que mostrés de forma senzilla i intuïtiva tot el seu ventall d’àmbits de treball, els serveis que ofereix, i finalment els projectes més destacats duts a terme dins de cada àmbit o servei.

QSL Serveis Culturals

Com fem habitualment en aquest tipus de projectes per apropar-nos de manera efectiva a la consecució dels seus objectius, estructurem la creació del web en una sèrie de fases consecutives de treball que comença amb l’anàlisi, la definició estratègica i el prototipat del web.

Els prototips o wireframes són propostes d’estructura i distribució de la informació previs a el disseny que permeten que el web es faci primer pensant en l’estratègia global, la jerarquia de continguts i els itineraris d’informació.

QSL Serveis Culturals

De la definició estratègica i el prototipat sorgeix un disseny personalitzat i genuí que s’adapta perfectament a la nova imatge corporativa i en la qual s’emfatitzen les àrees que QSL vol destacar: novetats i actualitat, àmbits de treball, serveis i projectes realitzats.

QSL Serveis Culturals

Per a l’apartat de Serveis es dissenya, a més, un set d’il·lustracions que dota el web d’una personalitat encara més gran i que difícilment s’hagués pogut aconseguir de la mateixa manera mitjançant fotografies de recurs.

QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals

Projectes similars

8 Artist Management

Experiències

8 Artist Management

Creació mitjançant WordPress del web corporatiu de 8 Artist Management i que fonamentalment està fet pensant en el portafoli dels artistes que representa a través dels seus projectes fotogràfics i de vídeo. El projecte també inclou el redisseny del logotip, definint una imatge corporativa global.

8 artist management

8 Artist Management és una agència que representa fotògrafs, videogràfics i estilistes a nivell nacional i internacional. Anteriorment disposaven d’un web amb problemes d’adaptació als nous formats de WordPress, així que aprofitant un canvi evolutiu dins el si de la pròpia empresa es va aprofitar per fer un nou web, amb una estructura que admetés nous artistes i amb facilitat per introduir de forma contínua seus projectes.

El nou web es va plantejar amb una arquitectura que pogués agrupar els artistes en categories segons la seva especialitat i que cada un d’ells tingués una pàgina individual amb projectes en format fitxa.

Pel disseny es va escollir un estil molt senzill ja que el web estava destinat a tenir molta informació gràfica derivada dels portafolis de clients. Un dels principals aspectes gràfics que es van tenir en compte va ser el joc en l’interlineat dels títols, ja que es va ajustar perquè les línies dels textos quedessin unides tot formant una unitat gràfica a mode de logotip amb el nom de cadascun dels artistes.

També es va redissenyar el logotip, amb un cos de lletra més fi i amb més separació entre les lletres. D’aquesta manera es va aconseguir més coherència amb el disseny global del web.

8 artist management
8 artist management
8 artist management

Projectes similars

eUniv, Universitat Europea

Experiències

eUniv, Universitat Europea

Disseny i desenvolupament mitjançant WordPress del web de la Universitat Europea (eUniv). L’objectiu del projecte és el de donar major visibilitat a aquesta universitat en línia, ajudant a mostrar de forma estructurada tota la informació formativa que ofereix.

eUniv, Univesitat Europea

El projecte del web d’eUniv es va iniciar pensant que havia de ser una plataforma que els permetés créixer i que havia de mostrar tot un seguit de continguts que havien reestructurat a partir del seu antic web, i en la qual es destaqués el model organitzatiu de la Universitat i tota la seva oferta formativa.

Sobre aquest contingut vàrem desplegar un disseny amb visió de futur, totalment flexible per mostrar nou contingut o canviar la importància de certs apartats a mida que el projecte anés avançant.

Pantalla web de eUniv, Univesitat Europea

Se’ns van proporcionar unes pautes de disseny corporatiu que havíem de plasmar, com la iconografia de la formació o les lletres capitulars.

Sobre això es van desenvolupar els altres elements gràfics: fons amb línies i punts, elements amb vores arrodonides, gamma de color, etc.

Página principal de eUniv, Univesitat Europea

A la secció de formació el client necessitava una gamma cromàtica individual per a cada àmbit i una il·lustració també especialment creada per a cada sector. Així que es va triar un tractament gràfic diferent per a cada dibuix i com a fil conductor comú els tres rectangles verticals de base que pertanyerien a la progressió dels estudis: Bachelor, Màster i Doctorat.

Aquestes formes canvien de color segons el tipus de formació. Per a les il·lustracions es van utilitzar tant el dibuix vectorial, com el llapis, retoladors o l’aquarel·la.

Ilustración web eUniv
Ilustración web eUniv

Ilustración web eUniv
Ilustración web eUniv

Ilustración web eUniv

Pantallas web de eUniv, Univesitat Europea

Projectes similars

23:45 Arquitectes

Experiències

23:45 Arquitectes

Auditoria SEO i anàlisi estratègica, creació de continguts, disseny i desenvolupament del web mitjançant WordPress de l’estudi d’arquitectura de Barcelona 23:45 Arquitectes. Dos dels reptes van ser modernitzar el disseny i millorar el posicionament del web per atraure més trànsit de qualitat.

2345 Arquitectes web

Quan se’ns va proposar la renovació del web de l’estudi teníem diversos reptes, ja que el web presentava mancances importants: disseny antiquat i no 100% responsive, pàgines gairebé sense continguts de text i un URL sense cap paraula clau, fets que perjudicaven considerablement el seu posicionament.

Un altre dels reptes del nou web era aconseguir un trànsit de qualitat per apropar més l’estudi a el tipus de client desitjat.

2345 Arquitectes web

Vam començar per l’auditoria SEO per identificar primer de tot els problemes que s’havien de solucionar i calia evitar repetir. Vam identificar els objectius del web i els segments de cerca als quals volíem arribar.

Vam analitzar el seu posicionament, la seva competència, les paraules clau, vam preparar el SEO on page de cadascuna de les pàgines, etc. L’informe va servir també per definir l’arbre de continguts que tindria el web abans de la seva consecució:

2345 Arquitectes informe SEO
2345 Arquitectes web

Prèviament a el disseny vam elaborar els prototips o wireframes, propostes d’estructura i distribució de la informació per pàgina amb el tipus de recursos que faran falta.

Aquestes propostes sense disseny ni contingut permeten que el nou web estigui fet pensant en l’estratègia global, reforçant els itineraris d’informació que més interessin i que ens acostin a la consecució dels seus objectius.

2345 Arquitectes responsive

Projectes similars

Florcare, botiga online

Experiències

Florcare, botiga online

Creació del web amb botiga online mitjançant WordPress i WooCommerce de Florcare, projecte d’economia social i ecològica a través de la venda de plantes i productes sostenibles. Vàrem crear un conjunt d’il·lustracions per ajudar a donar encara més personalitat al disseny del web.

Florcare - Ideamatic

Florcare és un projecte d’economia social i ecològica i un espai de venda de plantes i productes sostenibles. Es creà per a ells un web amb WordPress amb Botiga online de disseny totalment personalitzat.

Les il·lustracions que hem elaborat es fonamenten en un estil tipus còmic, amb plantes transformades en superherois.

La idea és que no només és un botiga més de plantes, sinó que aporta un benefici social als nois en risc d’exclusió que les cultiven i venen. D’aquesta manera el comprador se sent amb el poder de canviar la situació d’aquests nois.

Pantalla Florcare - Ideamatic
Florecare - Ideamatic
Pantallas Florecare - Ideamatic

Projectes similars

Web Progetic i Solgetic

Experiències

Web Progetic i Solgetic

Disseny d’imatge corporativa i creació dels llocs web de Progetic i Solgetic, dues empreses germanes especialitzades en oferir serveis d’enginyeria i consultoria per a la construcció d’edificis sostenibles. Per aquest motiu vàrem treballar fent referència als tres pilars de la sostenibilitat: el social, l’econòmic i l’ecològic.

Progetic - Ideamatic

Progetic i Solgetic són dues empreses germanes d’enginyeria i consultoria en edificis saludables. Ha estat un projecte integral on vam començar renovant la imatge corporativa, el logotip i imatge global, i com a segona fase vam desenvolupar els webs a partir d’aquesta nova imatge.

Són webs corporatius on principalment es mostren tots els seus projectes, i estan en creixement perquè actualment s’hi està desenvolupant un apartat de formació de cursos online.

Pantalla Progetic - Ideamatic
Progetic - Ideamatic
Solgetic - Ideamatic
Pantallas Progetic - Ideamatic

Projectes similars

Webs pel Gremi de Floristes

Experiències

Webs pel Gremi de Floristes

Plantilles i desenvolupament de pàgines web pel el Gremi de Floristes de Catalunya

Gremi Floristes webs - Ideamatic

El Gremi de Floristes de Catalunya ens encarregà el projecte de desenvolupament de plantilles de WordPress amb o sense botiga online per tal que els seus associats puguin digitalitzar llurs floristeries de manera fàcil i senzilla.

Sobre les plantilles realitzades inicialment, es porta a terme una personalització en funció de la imatge de la floristeria per tal d’adaptar-la a l’estil de cada botiga. La botiga online s’ha personalitzat per al tipus de producte que venen, pensant no només en l’usuari final, sinó també en la floristeria, per tal que el procés de venda els resulti senzill.

Pantalla Gremi Floristes - Ideamatic
webs Gremi floristes - Ideamatic
Pantallas webs gremi floristes - Ideamatic

Projectes similars

World Allergy Organization

Experiències

World Allergy Organization

World Allergy Organization, redisseny d’il·lustracions i infografia.

World Allergy Organization

Disseny d’una sèrie d’il·lustracions i infografies per a una guia mèdica sobre les al·lèrgies per a la World Allergy Organization.

Se’ns presentà l’oportunitat de realitzar el redisseny de cinc il·lustracions d’una guia mèdica sobre al·lèrgies. Es tractava de tornar a dissenyar els diagrames amb dibuixos nous i una estètica més senzilla i neta que pogués millorar-ne la lectura del contingut per part de l’usuari.

Ha estat un projecte molt interessant, ja que a partir de figures molt senzilles calia entendre diferents simptomatologies i accions. Es reestructurà també el flux d’informació per a què se’n pogués entendre millor el contingut.

World Allergy Organization
World Allergy Organization
World Allergy Organization
World Allergy Organization

Projectes similars

Festival de Cinema Jueu

Experiències

Festival de Cinema Jueu

Web del Festival de Cinema Jueu.

Festival de Cinema Jueu

El Festival de Cinema Jueu és una iniciativa destinada a donar a conèixer la interculturalitat del poble jueu, a ubicar la cultura jueva a l’agenda cultural de la ciutat i a fomentar les produccions locals de temàtica jueva.

Sortíem d’un web antic en WordPress que estava donant molts problemes a l’hora d’actualitzar-ne el contingut, de manera que per a l’edició del festival del 2019 es va decidir crear un web nou, també en WordPress, que a més a més modernitzés la seva imatge web.

El disseny s’ha realitzat amb blocs de continguts senzills on es dona força importància a la tipografia, amb un ús molt restringit del color per a que es pugui adaptar bé, any rere any, a la imatge general de cada edició. La cerca per dies de les pel·lícules del festival fa molt senzill consultar-ne la cartellera.

Web Festival de Cinema Jueu

Web Festival de Cinema Jueu
Web responsive Festival de Cinema Jueu

Projectes similars

ITMA Barcelona 2019

Experiències

ITMA Barcelona 2019

Imatge gràfica, web i elements promocionals per a l’ITMA Barcelona 2019.

ITMA Barcelona 2019

Creació de la imatge gràfica, del web i d’elements promocionals d’ AMEC-AMTEX amb motiu de la fira internacional de maquinària tèxtil ITMA que es va celebrar a Barcelona.

El 2017 s’inicià la nostra col·laboració amb l’Associació espanyola de fabricants de maquinària tèxtil (AMEC-AMTEX), amb la realització de projectes promocionals relacionats amb diferents esdeveniments arreu del món organitzats conjuntament per les principals associacions de la indústria tèxtil europea.

El 2019 AMEC-AMTEX ens encarregà el projecte més ambiciós fins al moment: el disseny de la imatge gràfica per representar l’ AMTEX a la fira de maquinària tèxtil ITMA. Se’ns va demanar plasmar els valors principals que personifiquen les empreses que formen part de l’associació: innovació, sostenibilitat, flexibilitat i servei.

La primera de les tasques de l’encàrrec fou el disseny del web de l’esdeveniment per promoure la presència de l’ AMTEX a la fira. A partir dels seus requeriments funcionals es va construir amb WordPress. El web es realitza a mida i seguint la línia d’imatge gràfica que prèviament havíem dissenyat. El web també està pensat per a que serveixi de plataforma per a futurs esdeveniments.

Web ITMA Barcelona 2019

Web ITMA Barcelona 2019
Web responsive ITMA Barcelona 2019

También se realizaron intervenciones específicas para la feria como un folleto en forma de pantonera desde donde los usuarios podían consultar a modo de fichas las distintas empresas del evento, junto a su ubicación en el recinto.

Fullet ITMA Barcelona 2019
Fullet ITMA Barcelona 2019
Pantonera ITMA Barcelona 2019

Siguiendo la misma línea gráfica creada se realizaron también banderolas con distintos formatos y el diseño de tubos contenedores para el merchandising.

Banderola ITMA Barcelona 2019
Tub contenidor ITMA Barcelona 2019

Projectes similars