Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ)

Experiències

Associació Catalana de Professionals de Joventut

Creació del nou web de l’ACPJ, associació que defensa i promou la regularització i els drets de les persones professionals de joventut.

Associació Catalana de Professionals de Joventut

El 2018 comença la nostra col·laboració amb l’Associació, primer per realitzar tasques de manteniment al seu antic web. Finalment el 2021 se’ns encarrega la creació del nou web, en part coincidint amb el llançament de la seva nova identitat corporativa.

El web antic presentava diversos problemes, en gran part per la seva antiguitat. El primer i el més visible era el disseny, molt antiquat. Un altre problema era la poca claredat, el desordre i la dispersió dels diferents continguts que feia que, per exemple, no quedessin ben definits els projectes propis de l’entitat, les diferents categories de notícia, o fins i tot els àmbits d’actuació de l’Associació.

Associació Catalana de Professionals de Joventut

L’objectiu del nou web és, d’una banda, adaptar-se a la nova identitat corporativa i acabar de consolidar una imatge de marca sòlida gràcies a un disseny modern, i de l’altra endreçar tota la informació gràcies a un estudi previ arquitectura de la informació, jerarquitzant i englobant els continguts per fer-los fàcilment accessibles als visitants.

El nou web també soluciona una mancança de l’anterior tot mostrant de forma molt més visible les crides a l’acció per aconseguir nous associats i facilitant-ne el registre a través del web.

Associació Catalana de Professionals de Joventut

Projectes similars