Florcare, botiga online

Experiències

Florcare, botiga online

Florcare és un web amb botiga online de plantes amb un benefici social.

Florcare - Ideamatic

Florcare és un projecte d’economia social i ecològica i un espai de venda de plantes i productes sostenibles. Es creà per a ells un web amb WordPress amb Botiga online de disseny totalment personalitzat.

Les il·lustracions que hem elaborat es fonamenten en un estil tipus còmic, amb plantes transformades en superherois.

La idea és que no només és un botiga més de plantes, sinó que aporta un benefici social als nois en risc d’exclusió que les cultiven i venen. D’aquesta manera el comprador se sent amb el poder de canviar la situació d’aquests nois.

Pantalla Florcare - Ideamatic
Florecare - Ideamatic
Pantallas Florecare - Ideamatic

Projectes similars