23:45 Arquitectes

Experiències

23:45 Arquitectes

Auditoria SEO i anàlisi estratègica, creació de continguts, disseny i desenvolupament del web mitjançant WordPress de l’estudi d’arquitectura de Barcelona 23:45 Arquitectes. Dos dels reptes van ser modernitzar el disseny i millorar el posicionament del web per atraure més trànsit de qualitat.

2345 Arquitectes web

Quan se’ns va proposar la renovació del web de l’estudi teníem diversos reptes, ja que el web presentava mancances importants: disseny antiquat i no 100% responsive, pàgines gairebé sense continguts de text i un URL sense cap paraula clau, fets que perjudicaven considerablement el seu posicionament.

Un altre dels reptes del nou web era aconseguir un trànsit de qualitat per apropar més l’estudi a el tipus de client desitjat.

2345 Arquitectes web

Vam començar per l’auditoria SEO per identificar primer de tot els problemes que s’havien de solucionar i calia evitar repetir. Vam identificar els objectius del web i els segments de cerca als quals volíem arribar.

Vam analitzar el seu posicionament, la seva competència, les paraules clau, vam preparar el SEO on page de cadascuna de les pàgines, etc. L’informe va servir també per definir l’arbre de continguts que tindria el web abans de la seva consecució:

2345 Arquitectes informe SEO
2345 Arquitectes web

Prèviament a el disseny vam elaborar els prototips o wireframes, propostes d’estructura i distribució de la informació per pàgina amb el tipus de recursos que faran falta.

Aquestes propostes sense disseny ni contingut permeten que el nou web estigui fet pensant en l’estratègia global, reforçant els itineraris d’informació que més interessin i que ens acostin a la consecució dels seus objectius.

2345 Arquitectes responsive

Projectes similars