QSL Serveis Culturals

Experiències

QSL Serveis Culturals

Disseny i desenvolupament de el nou lloc web de QSL dins el marc de la renovació de la imatge corporativa d’aquesta organització nascuda l’any 1995 i que gestiona projectes de servei públic des de les àrees de la cultura, l’educació i la participació.

QSL Serveis Culturals

El projecte és la culminació d’una relació iniciada anys enrere amb el disseny de la nova identitat corporativa de QSL.

Partim d’un web amb múltiples mancances, ja que presentava un disseny molt antiquat, no era responsive, i a nivell SEO no estava ben posicionada: no disposava de metaetiquetes, els seus continguts eren indexables, i malgrat tractar-se d’una entitat important la web gairebé no tenia presència en els resultats de cerca de Google.

La nostra tasca principal va ser la de crear un web mitjançant WordPress que solucionés els problemes anteriorment esmentats, que s’adaptés a la perfecció a la nova identitat corporativa de l’organització, i sobretot que mostrés de forma senzilla i intuïtiva tot el seu ventall d’àmbits de treball, els serveis que ofereix, i finalment els projectes més destacats duts a terme dins de cada àmbit o servei.

QSL Serveis Culturals

Com fem habitualment en aquest tipus de projectes per apropar-nos de manera efectiva a la consecució dels seus objectius, estructurem la creació del web en una sèrie de fases consecutives de treball que comença amb l’anàlisi, la definició estratègica i el prototipat del web.

Els prototips o wireframes són propostes d’estructura i distribució de la informació previs a el disseny que permeten que el web es faci primer pensant en l’estratègia global, la jerarquia de continguts i els itineraris d’informació.

QSL Serveis Culturals

De la definició estratègica i el prototipat sorgeix un disseny personalitzat i genuí que s’adapta perfectament a la nova imatge corporativa i en la qual s’emfatitzen les àrees que QSL vol destacar: novetats i actualitat, àmbits de treball, serveis i projectes realitzats.

QSL Serveis Culturals

Per a l’apartat de Serveis es dissenya, a més, un set d’il·lustracions que dota el web d’una personalitat encara més gran i que difícilment s’hagués pogut aconseguir de la mateixa manera mitjançant fotografies de recurs.

QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals
QSL Serveis Culturals

Projectes similars