Chuchy Hot Dogs

Experiències

Chuchy Hot Dogs

Web per a l’empresa de Street food Chuchy Hot Dogs.

Chuchy Hot Dogs

Creació del lloc web d’aquesta empresa de street food que treballa amb proveïdors i matèries primeres de primera qualitat, trets fonamentals que calia transmetre amb el disseny del web.

El web de Chuchy Hot Dogs es plantejà com a una OnePage, és a dir, un web on tota la informació està continguda en una sola pàgina, perquè pel client era molt important tenir una bona carta de presentació on des d’una sola pàgina es pogués consultar tota la informació de l’empresa.

El client disposava de fotos de gran qualitat, de manera que es va poder aprofitar tot el seu potencial per crear un web molt gràfic, amb imatges a mida gran sobre les quals es van disposar missatges de textos de cadascun dels apartats. L’objectiu era que el web fos molt directe i que reflectís la qualitat del producte.

Chuchy Hot Dogs

Onpage Chuchy Hot Dogs
Web responsive Chuchy Hot Dogs

Projectes similars