Monday Happy Monday

Experiències

Monday Happy Monday

Definició d’una estratègia de continguts web alineada amb els nous objectius d’aquesta empresa de Design Thinking. Elaboració de textos, disseny i creació del nou web.

Monday Happy Monday web

Quan vàrem rebre l’encàrrec de Monday Happy Monday, el seu web presentava problemes i evidents oportunitats de millora. D’una banda partíem d’un disseny antiquat, però el problema principal estava en que els serveis i objectius de l’empresa havien evolucionat amb els anys i no es veien reflectits al seu web, cosa que podia esbiaixar el seu posicionament SEO i no dirigir-se al públic adequat.

Per tant, abans de res calia dissenyar una estratègia per tal d’identificar continguts i elaborar un content plan alineat amb els objectius del web.

Un cop identificades les paraules clau, també vàrem elaborar els principals microcontinguts del web i els textos per a les pàgines finals de cadascun dels serveis.

Monday Happy Monday web
Monday Happy Monday web

Previ al disseny vam elaborar els prototips o wireframes, propostes d’estructura i distribució de la informació per pàgina amb el tipus de recursos que necessitarem.

Aquestes propostes sense disseny ni contingut permeten que el nou web estigui fet pensant en l’estratègia global, reforçant els itineraris d’informació que més interessin i que ens apropin a la consecució dels seus objectius:

Monday Happy Monday wireframes
Monday Happy Monday responsive

Projectes similars