PCG, Impremta digital a Barcelona

Experiències

PCG, Impremta digital a Barcelona

Web basat en WordPress per a PCG i imatge corporativa, impremta digital de Barcelona.

Web e imatge corporativa PCG

Web basat en WordPress per a PCG, impremta digital de Barcelona. Per a aquest projecte, en no tenir imatge de marca, a més de realitzar-ne el disseny de la imatge corporativa,

vam crear una imatge gràfica general en funció dels valors de responsabilitat i ecologia de l’empresa que es pogués utilitzar a les imatges dels productes i serveis.

Web e imatge corporativa PCG

Web PCG
Web e imatge corporativa PCG

Disseny de la imatge corporativa.

Web e imatge corporativa PCG

Projectes similars