World Allergy Organization

Experiències

World Allergy Organization

World Allergy Organization, redisseny d’il·lustracions i infografia.

World Allergy Organization

Disseny d’una sèrie d’il·lustracions i infografies per a una guia mèdica sobre les al·lèrgies per a la World Allergy Organization.

Se’ns presentà l’oportunitat de realitzar el redisseny de cinc il·lustracions d’una guia mèdica sobre al·lèrgies. Es tractava de tornar a dissenyar els diagrames amb dibuixos nous i una estètica més senzilla i neta que pogués millorar-ne la lectura del contingut per part de l’usuari.

Ha estat un projecte molt interessant, ja que a partir de figures molt senzilles calia entendre diferents simptomatologies i accions. Es reestructurà també el flux d’informació per a què se’n pogués entendre millor el contingut.

World Allergy Organization
World Allergy Organization
World Allergy Organization
World Allergy Organization

Projectes similars