ITMA Barcelona 2019

Experiències

ITMA Barcelona 2019

Imatge gràfica, web i elements promocionals per a l’ITMA Barcelona 2019.

ITMA Barcelona 2019

Creació de la imatge gràfica, del web i d’elements promocionals d’ AMEC-AMTEX amb motiu de la fira internacional de maquinària tèxtil ITMA que es va celebrar a Barcelona.

El 2017 s’inicià la nostra col·laboració amb l’Associació espanyola de fabricants de maquinària tèxtil (AMEC-AMTEX), amb la realització de projectes promocionals relacionats amb diferents esdeveniments arreu del món organitzats conjuntament per les principals associacions de la indústria tèxtil europea.

El 2019 AMEC-AMTEX ens encarregà el projecte més ambiciós fins al moment: el disseny de la imatge gràfica per representar l’ AMTEX a la fira de maquinària tèxtil ITMA. Se’ns va demanar plasmar els valors principals que personifiquen les empreses que formen part de l’associació: innovació, sostenibilitat, flexibilitat i servei.

La primera de les tasques de l’encàrrec fou el disseny del web de l’esdeveniment per promoure la presència de l’ AMTEX a la fira. A partir dels seus requeriments funcionals es va construir amb WordPress. El web es realitza a mida i seguint la línia d’imatge gràfica que prèviament havíem dissenyat. El web també està pensat per a que serveixi de plataforma per a futurs esdeveniments.

Web ITMA Barcelona 2019

Web ITMA Barcelona 2019
Web responsive ITMA Barcelona 2019

También se realizaron intervenciones específicas para la feria como un folleto en forma de pantonera desde donde los usuarios podían consultar a modo de fichas las distintas empresas del evento, junto a su ubicación en el recinto.

Fullet ITMA Barcelona 2019
Fullet ITMA Barcelona 2019
Pantonera ITMA Barcelona 2019

Siguiendo la misma línea gráfica creada se realizaron también banderolas con distintos formatos y el diseño de tubos contenedores para el merchandising.

Banderola ITMA Barcelona 2019
Tub contenidor ITMA Barcelona 2019

Projectes similars